Stranda turlag 

Hovudside          Stranda  mountainclub

Hovudside Turprogram Rutebeskriving Fotogalleri Turminne

VEL MØTT TIL  EIN NY TURSESONG

Bli med på turane våre, og bli kjend med den eineståande naturen vi har her i nord-vest. Turane blir kunngjorde i Radio Storfjord, og dessutan ligg turprogrammet vårt i bankane og hos G-Sport Stranda AS. Sjå også link til turprogrammet vårt på http://www.slunde.com/turlag.html

         Ved dårleg ver, eller manglande frammøte, kan turar bli avlyste.

         Å delta på turane er vanlegvis gratis. På turar der vi må leige skyss eller kjentmann, eller dekkje andre utgifter, må desse betalast av deltakarane.

         Nokre turar er oppsette for påmelding, for når vi skal skaffe buss/båt, må vi vite på førehand kor mange som blir med. På dei turane det ikkje er påmelding, blir det nytta privatbilar.

         Turleiarane våre er dugande, og dei vil at alle deltakarane skal få ein fin tur. Rett deg difor etter turleiarane sine råd og meldingar.

         Alle turdeltakarane må skrive namna sine i ei bok før turen startar, slik at turleiarane veit kven og kor mange som er med.

         Stranda Turlag er ikkje ansvarleg for skadar eller uhell som turdeltakarane kan bli utsette for.

         Kontakt elles turleiarane/kontaktpersonane eller styret for nærare opplysningar.

 

UTSTYR

På turane våre er det viktig å ha med gode og ekstra klede. Vi nemner: Vindtøy(anorakk/vindbukse), regntøy, genser, hue og vottar. Fottøy bør ha god lest. Bruk fjellsko viss du har slike.

 

Medlemskontingent 2016 -        kontonr.  4030. 07. 07736

Familiar: .............................................kr 200,-

Par: .....................................................kr  200,-

Enkeltmedlem: ...................................kr  200,-

 

STYRET I STRANDA TURLAG 2016

                                                                   telefon priv.                   e-post

Tove Lersveen                     leiar               932 87787         tovelersveen@gmail.com 

Trine Randen                        medlem        913 59168

Lisbeth Koppang                 sekretær         954 87726

Kåre Bø                               Kasserer         954 98465

Beate Torset                        medlem          930 90259

 
 
 
 

 
 
Linker                                         Links 
Aalesund og Sunnmore Turistforening  
Den Norske turistforening  
Strandanett  
Srandafjellet skisenter  
Heimeside Svein Lunde  
Turboka Fjellturer på Sunnmøre .

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilrettelagt for internett Svein Lunde
Webmaster